Het Nest

Het Nest

Katrien Ballinckx is auteur van het boek HET NEST, uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts (2015). Daarin formuleert ze een antwoord op de vraag hoe je als ouder voor je kind een warm en veilig nest kan creëren. Zo’n nest is wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontplooien.

meer over het boek –>